Gurur Eğitim Kurumları

Eğitime dair....

Her insan tamamen bilgisiz doğar. Emme, yakalama gibi reflekslere sahip olsa da bilinçli yaptığı yetilere sahip değildir. Dünyada yaşamını sürebilmek için öğrenmesi, bilgi sahibi olması, eğitilmesi gerekir. Eğitim, eğitme eylemidir. Yani davranış kazandırma çabasıdır. İnsan kişiliğinin oluşmasında en büyük etken eğitimdir. eğitimden kasıt, sadece okulda, dört duvar arasında verilen dersler veya konular değildir. Eğitim önce aileden başlar. Anne-babaların çocuklarına öğretmiş olduğu her davranış, söz, terbiye eğitimin kapsamına girer. Eğitimli kişilerin toplumdaki yeri başkadır. Eğitimli insan nerede nasıl davranması gerektiğini bilir. İstediği şeyleri elde etmek için neleri nasıl yapması gerektiğini; toplumda kendine yer edinmek için nasıl konuşması gerektiği, nasıl davranması gerektiğini iyi bilir. Eğitimli kişiler toplumun her kesiminden sevgi ve saygı görür. Eğitim, bir ülkenin de gelişmesini sağlayan en önemli hususlardan biridir. Toplumların veya ülkelerin gelişebilmesi için, o ülke veya toplum bireylerinin iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı insanlar olması gerekir. Biz gurur eğitim kurumları olarak bu donanımı yeni nesillere sağlamak için yola çıktık...

Gurur Sağlık Lisesi

https://www.facebook.com/gurursaglikliseleri/

Gurur Adalet Lisesi

https://www.facebook.com/gururadaletliseleri/

Gurur Akşam Lisesi

https://www.facebook.com/gururaksamlisesi/

Hepimizin Gururu Olun

Bu saygıyı kazanmak küçük yaştan başlar, eğitim ve öğretimin yaşı yoktur.Her çocuk ana kucağından itibareneğitim ve öğretim görür. Öncelik ve özellikle çocuğun ruhunu eğitmelidir.ONLARA İYİ ÖRNEKLER GÖSTERİLMELİDİR. İYİYE-DOĞRUYA-GÜZELE ÖZENDİRİLMELİDİR. Bu da iyi seçilmiş MÜZİK-MASAL-HİKAYE-ROMAN-FLİM gibi araçlarla sağlanmalıdır. İnsanın ruh ve zihin sağlığı çok önemlidir.MEVLANA: ’Sen bir kemik ve et yığınından ibaretsin. Esas olan ruhtur.İnsana hareket emrini verenve yönlendiren ruh yapısıdır. Ruh sağlığı yerinde olmayan insandan fayda gelmez.Çocuklar, okudukları bu eserler, dinledikleri müzikler, karşısında DÜRÜST, CESUR, İYİ, CÖMERT olmanın önemini kavramalıdırlar.